Lägdoms Magica De Hex

”Meg”
Född 2012-11-18
Regv 1007/2013
Gd Vallh Pr
Deltagit IK2
Hd B
Ögon UA
BPH gdk skott
Ballyglass Gill/Akersborg Maico